Användarvillkor

Dessa användarvillkor reglerar din användning av vår webbplats. Genom att besöka och använda webbplatsen accepterar du villkoren nedan.

Innehåll och användning

Allt innehåll på webbplatsen tillhör oss eller våra licensgivare och är skyddat av upphovsrättslagar och andra tillämpliga lagar och regler.

Du får använda innehållet på webbplatsen endast för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du får inte reproducera, distribuera, överföra, publicera eller på annat sätt använda innehållet för något annat syfte utan vårt uttryckliga medgivande.

Användargenererat innehåll

Om du bidrar med användargenererat innehåll till webbplatsen, såsom kommentarer eller recensioner, ger du oss en icke-exklusiv rätt att använda, återanvända och publicera ditt innehåll i enlighet med dessa användarvillkor.

Du ansvarar för att ditt användargenererade innehåll inte kränker några tredjepartsrättigheter eller är olagligt, stötande eller opassande på något sätt.

Ansvarsbegränsning

Vi strävar efter att tillhandahålla korrekt och aktuell information på webbplatsen, men vi kan inte garantera att all information är felfri eller att webbplatsen är helt fri från fel och misstag.

Vi ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som uppstår till följd av din användning av webbplatsen eller dess innehåll.

Ändringar och upphörande

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra, uppdatera eller avsluta webbplatsen eller dess innehåll utan förvarning.

Vi kan också ändra dessa användarvillkor när som helst genom att publicera de ändrade villkoren på webbplatsen. Din fortsatta användning av webbplatsen efter sådana ändringar utgör ditt godkännande av de nya villkoren.

Genom att använda webbplatsen accepterar du dessa användarvillkor i deras helhet. Om du inte godkänner villkoren bör du avstå från att använda webbplatsen.